php技术博客
让天下没有搞不定的bug~

php循环删除目录及目录下的文件

分享两个使用函数:php循环删除目录及目录下的文件和仅删除指定目录下的文件,不删除目录文件夹!

代码一:php循环删除目录及目录下的文件

<?php

//循环删除目录和文件函数

function delDirAndFile( $dirName )

{

if ( $handle = opendir( “$dirName” ) ) {

while ( false !== ( $item = readdir( $handle ) ) ) {

if ( $item != “.” && $item != “..” ) {

if ( is_dir( “$dirName/$item” ) ) {

delDirAndFile( “$dirName/$item” );

} else {

if( unlink( “$dirName/$item” ) )echo “成功删除文件: $dirName/$item<br />\n”;

}

}

}

closedir( $handle );

if( rmdir( $dirName ) )echo “成功删除目录: $dirName<br />\n”;

}

}

?>

代码二:仅删除指定目录下的文件,不删除目录文件夹。

//循环目录下的所有文件

function delFileUnderDir( $dirName=”../Smarty/templates/templates_c” )

{

if ( $handle = opendir( “$dirName” ) ) {

while ( false !== ( $item = readdir( $handle ) ) ) {

if ( $item != “.” && $item != “..” ) {

if ( is_dir( “$dirName/$item” ) ) {

delFileUnderDir( “$dirName/$item” );

} else {

if( unlink( “$dirName/$item” ) )echo “成功删除文件: $dirName/$item<br />\n”;

}

}

}

closedir( $handle );

}

}

 

怎么调用就不用说了吧,哈哈,遇到类似的问题的朋友可以尝试一下额!

技术分享,技术交流,小涛与您共同成长……

 

赞(0)
未经允许不得转载:PHP技术博客 » php循环删除目录及目录下的文件

评论 1

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址
  1. #1

    贵站在我博客上的留言我已经看到了,真诚奉劝一句,路只有自己一步一步踏踏实实地走才有成就,靠垃圾评论拿来的所谓的流量那这个站还不如不做。h

    i,橡子树11年前 (2012-09-12)回复