php技术博客
让天下没有搞不定的bug~

标签:交易超时规则

淘宝

桃漫话《交易超时规则》测试大考验

zone阅读(604)赞(0)

  桃子导读:hi,小伙伴们,本期来点小测验,我相信肯定难倒不了我们”经验丰富“的卖家小伙伴的!快来看看本期小桃给出的测试题目吧~               小伙伴们,小A已经晕!@o@”了,你们能帮助小A解答出来么...