php技术博客
让天下没有搞不定的bug~

标签:小夜曲

其他

程序员你累了吗,来休息娱乐一下吧

zone阅读(575)赞(0)

           程序员你累了吗,来休息娱乐一下吧,小涛搜集了一些有才人为苦逼的程序员的小夜曲:                          程序员打油诗 写字楼里写字间 写字间里程序员 程序人员写程序 又拿程序换酒钱 酒醒只在网...